Nyt fra DTC

6. juni 2017

Kontrol af behandlingsjournaler

I forbindelse med Sprintermester dagen i Billund søndag den 4.juni blev der foretaget rutinemæssig kontrol af behandlingsjournaler hos fire A-trænere og tre B-trænere. 

Desuden blev der på foranledning af DTC taget tre dopingprøver.