Filmarkiv

2018

 Dansk Opdrætningsløb  Jydsk 2-årings Grand Prix  Dansk Trav Kriterium  Dansk Hoppe Kriterium
 Jydsk 3-årings Grand Prix Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 3-års Championat Grand Circle 3-års Hoppe Championat
 Dansk Avlsløb for h/v Dansk Avlsløb for Hopper  Dansk Trav Derby (Gr. I)  Dansk Hoppe Derby (Gr. I) 
 Jydsk 4-årings Grand Prix Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 4-års Championat Grand Circle 4-års Hoppe Championat
 Aalborgs Store Pris Aalborgs Store Hoppe Pris  Sprinter Mesteren  Copenhagen Cup (Gr. I) 
 Mesterskab for Danmark N. J. Koster Memorial Dansk Mesterskab for Hopper   

2017

 Dansk Opdrætningsløb  Jydsk 2-årings Grand Prix  Dansk Trav Kriterium  Dansk Hoppe Kriterium
 Jydsk 3-årings Grand Prix Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 3-års Championat Grand Circle 3-års Hoppe Championat
 Dansk Avlsløb for h/v Dansk Avlsløb for Hopper  Dansk Trav Derby (Gr. I)  Dansk Hoppe Derby (Gr. I) 
 Jydsk 4-årings Grand Prix Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 4-års Championat Grand Circle 4-års Hoppe Championat
 Aalborgs Store Pris Aalborgs Store Hoppe Pris  Sprinter Mesteren  Copenhagen Cup (Gr. I) 
 Mesterskab for Danmark N. J. Koster Memorial Dansk Mesterskab for Hopper   

2016

 Dansk Opdrætningsløb  Jydsk 2-årings Grand Prix  Dansk Trav Kriterium  Dansk Hoppe Kriterium
 Jydsk 3-årings Grand Prix Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 3-års Championat Grand Circle 3-års Hoppe Championat
 Dansk Avlsløb for h/v Dansk Avlsløb for Hopper  Dansk Trav Derby (Gr. I)  Dansk Hoppe Derby (Gr. I) 
 Jydsk 4-årings Grand Prix Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 4-års Championat Grand Circle 4-års Hoppe Championat
 Aalborgs Store Pris Aalborgs Store Hoppe Pris  Sprinter Mesteren  Copenhagen Cup (Gr. I) 
 Mesterskab for Danmark N. J. Koster Memorial Dansk Mesterskab for Hopper   

2015

 Dansk Opdrætningsløb  Jydsk 2-årings Grand Prix  Dansk Trav Kriterium  Dansk Hoppe Kriterium
 Jydsk 3-årings Grand Prix Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 3-års Championat Grand Circle 3-års Hoppe Championat
 Dansk Avlsløb for h/v Dansk Avlsløb for Hopper  Dansk Trav Derby (Gr. I)  Dansk Hoppe Derby (Gr. I) 
 Jydsk 4-årings Grand Prix Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 4-års Championat Grand Circle 4-års Hoppe Championat
 Aalborgs Store Pris Aalborgs Store Hoppe Pris  Sprinter Mesteren  Copenhagen Cup (Gr. I) 
 Mesterskab for Danmark N. J. Koster Memorial Dansk Mesterskab for Hopper   

2014

Dansk Opdrætningsløb Jydsk 2-årings Grand Prix Dansk Trav Kriterium Dansk Hoppe Kriterium
Jydsk 3-årings Grand Prix Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 3-års Championat Grand Circle 3-års Hoppe Championat
Dansk Avlsløb for h/v Dansk Avlsløb for Hopper Dansk Trav Derby (Gr I) Dansk Hoppe Derby (Gr I)
Jydsk 4-årings Grand Prix Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 4-års Championat Grand Circle 4-års Hoppe Championat
Aalborgs Store Pris Aalborgs Hoppechampionat Sprinter Mesteren Copenhagen Cup (Gr I)
Mesterskab for Danmark N. J. Koster Memorial Dansk Mesterskab for Hopper Master of Trot - Final (Gr I)

 

2013

Dansk Opdrætningsløb Jydsk 2-årings Grand Prix Dansk Trav Kriterium Dansk Hoppe Kriterium
Jydsk 3-årings Grand Prix Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 3-års Championat Grand Circle 3-års Hoppe Championat
Dansk Avlsløb for h/v Dansk Avlsløb for Hopper Dansk Trav Derby (Gr. I) Dansk Hoppe Derby (Gr. I)
Jydsk 4-årings Grand Prix Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 4-års Championat Grand Circle 4-års Hoppe Championat
Aalborgs Store Pris Aalborgs Hoppechampionat Sprinter Mesteren Copenhagen Cup (Gr. I)
Mesterskab for Danmark N. J. Koster Memorial Dansk Mesterskab for Hopper  

 

2012

Dansk Opdrætningsløb Jydsk 2-årings Grand Prix Dansk Trav Kriterium Dansk Hoppe Kriterium
Jydsk 3-årings Grand Prix Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 3-års Championat Grand Circle 3-års Hoppe Championat
Dansk Avlsløb for h/v Dansk Avlsløb for Hopper Dansk Trav Derby (Gr. I) Dansk Hoppe Derby (Gr. I)
Jydsk 4-årings Grand Prix Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 4-års Championat Grand Circle 4-års Hoppe Championat
Aalborgs Store Pris Aalborgs Hoppechampionat Sprinter Mesteren Copenhagen Cup (Gr. I)
Mesterskab for Danmark N. J. Koster Memorial Dansk Mesterskab for Hopper  

 

2011

Dansk Opdrætningsløb Jydsk 2-årings Grand Prix Dansk Trav Kriterium Dansk Hoppe Kriterium
Jydsk 3-årings Grand Prix Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 3-års Championat Grand Circle 3-års Hoppe Championat
Dansk Avlsløb for h/v Dansk Avlsløb for Hopper Dansk Trav Derby (Gr. I) Dansk Hoppe Derby (Gr. I)
Jydsk 4-årings Grand Prix Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 4-års Championat Grand Circle 4-års Hoppe Championat
Aalborgs Store Pris Aalborgs Hoppechampionat Sprinter Mesteren Copenhagen Cup (Gr. I)
Mesterskab for Danmark N. J. Koster Memorial Dansk Mesterskab for Hopper  

 

2010

 Dansk Opdrætningsløb  Jydsk 2-årings Grand Prix  Dansk Trav Kriterium  Dansk Hoppe Kriterium
 Jydsk 3-årings Grand Prix Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 3-års Championat Grand Circle 3-års Hoppe Championat
 Dansk Avlsløb for h/v Dansk Avlsløb for Hopper  Dansk Trav Derby (Gr. I)  Dansk Hoppe Derby (Gr. I) 
 Jydsk 4-årings Grand Prix Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle 4-års Championat Grand Circle 4-års Hoppe Championat
 Aalborgs Store Pris Aalborgs Store Hoppe Pris  Sprinter Mesteren  Copenhagen Cup (Gr. I) 
 Mesterskab for Danmark N. J. Koster Memorial Dansk Mesterskab for Hopper