Ændring

14. februar 2019

i KALENDER Nr. 1 2019 § 28, 3. afsnit

(gældende fra 8.februar 2019)

I § 28, tredje afsnit, ændres teksten i anden linje fra ”tildeles den 10 dages startforbud” til ”tildeles den 5 dages anmeldelsesforbud”. Anmeldelsesforbudet kan ophæves med forevisning af en dyrlægeattest, hvoraf det fremgår, at der intet er til hinder for hestens løbsdeltagelse. Ophævelse af anmeldelsesforbud kan tidligst ske 2 dage fra den pågældende startdato at regne.

Teksten i tredje afsnit vil således være:

Hvis en hest, der er opført på den officielle startliste, slettes af kusk/anmelder, tildeles den fem dages anmeldelsesforbud fra den pågældende startdato at regne. Endvidere vil hesten blive slettet i løb, hvor den allerede er skrevet til start (dette gælder også, hvis en hest i forbindelse med en start får anmeldelsesforbud/startforbud af dommerkomiteen).