DH Sport meddeler

- Behandling af løbssituationer der er indstillet til vurdering fra banernes Dommerkomite, whistleblower-sager - samt kuske / rytteres anker over domme

-

Bornholms Brand Park - 26/7-2022, 6. løb: 

 

DTC’s Ankeinstans har d. 28/7-2022 behandlet den af travtræner John Gommans indsendte klage over dom afsagt på Bornholms Brand Park, d. 26/7-2022, 6. løb. på gebyr 800 kr., samt udelukkelse fra d. 9/8-2022 t.o.m. d. 22/8-2022 for ”Trængning m. indflydelse på løbets resultat”.

 

I DTC’s Ankeinstans deltog: Kim Kabling (Landsdommer, 1 stemme), Bent Koch (Landsdommer, 1 stemme), Peter Stenå (DH Sport, 1 stemme).

 

Travtræner John Gommans mener ikke hans kørsel har indflydelse på løbets resultat da der ikke er kontakt mellem hans sulky og pgr.nr. 8.

 

I sagen indgik følgende materiale:

- Video fra Dommerfilm & FastTrack løbsfilm.

 

DTC’s Ankeinstans giver ikke travtræner John Gommans medhold i klagen og fastholder den idømte straf.

DTC’s Ankeinstans anser at travtræner John Gommans på tidspunktet for skiftet fra 1. til 2. spor ikke har frit spor til angreb.
Ved sporskiftet tiltvinger John Gomman sig angrebsplads, som ikke var opnået hvis ikke amatørkusk Ole Møller bag prg. nr. 8 korrigerer sin hest.

Det noteres at Dommerkomiteen på Bornholms Brand Park korrekt ikke har anvendt deklassering, da dette kun kan foretages når begge ekvipager er indplaceret i præmierækken.

 

Den afsagte dom er afsagt med stemmerne 3 for og 0 imod. Dommen kan i hht. Løbsbestemmelsernes §67 ikke appelleres.

 

 

Afgørelse af Whistleblower-sag
Nykøbing Falster Trav - 19/5-2022

 

Skyldsspørgsmålet er afdækket i en uvildig advokatundersøgelse, som konkluderer, at Per Damberg har overtrådt af §37 i kalender nr. 1 og løbsforseelse 520  ”Løbsdeltagers/træners spil”.

 

Et administrativt udvalg fra DH Sport har herefter behandlet indstillingen fra advokatundersøgelsen for at finde straffens størrelse, og amatørkusk Per Damberg idømmes derfor et gebyr på 20.000 kr., samt udelukkelse f.o.m. 19/7-2022 t.o.m. 18/7-2023 for overtrædelse af §37 i kalender nr. 1 og løbsforseelse 520 ”Løbsdeltagers / træners spil”.

 

(opdateret 26/7-2022)

- Amatørkusk Per Damberg har valgt at indbringe strafudmålingen til behandling i Dansk Travsports Overdomstol. Per Dambergs udelukkelse er på den baggrund suspenderet indtil Overdomstolen har afsagt sin dom.

 

Racing Arena Aalborg - 26/5-2022, 3. løb:

Dommerkomiteen ønsker en vurdering af strafudmåling for amatørkusk Oscar Olesen's drivningsforseelse.

Afgørelse a 27/5-2022:
Oscar Olesen idømmes gebyr på 800 kr. samt fratagelse af licens indtil ny licensprøve er bestået uden anmærkninger.


Racing Arena Aalborg - 25/4-2022, 8. løb:

Dommerkomiteen ønsker vurdering af amatørkusk Oliver Kristoffersen's udtalelser behandlet.

Afgørelse a 4/5-2022:
Oliver Kristoffersen idømmes gebyr på 1.000 kr. samt udelukkelse f.o.m. d. 5/5-2022 t.o.m. d. 15/6-2022 for "Løbsaftaler (510)".

 

Bornholms Brand Park - 16/4-2022, 5. løb:

DTC’s Ankeinstans har d. 21/4-2022 behandlet den af travamatør Michala Haagensen indsendte klage over dom afsagt på Bornholms Brand Park, d. 16/4-2022, 5. løb. på gebyr 500 kr., samt udelukkelse fra 30/4-2022 t.o.m. 13/5-2022 for ”Grov trængning”.

 

I DTC’s Ankeinstans deltog: Kim Kabling (Landsdommer, 1 stemme), Bent Koch (Landsdommer, 1 stemme), Peter Stenå (DTC, 1 stemme), Jonny Staf (Dommerbas ST, 2 stemmer).

 

Travamatør Michala Haagensen mener ikke hendes kørsel med pgr.nr. 1 Jaguar Star forårsager en Grov trængning over for prg.nr. 8 Bet For Me Jersey.

 

I sagen indgik følgende materiale:

- Video fra Dommerfilm & FastTrack løbsfilm.

 

DTC’s Ankeinstans giver ikke medhold i klagen og fastholder den idømte straf.

DTC’s Ankeinstans anser at travamatør Michala Haagensen ikke har frit spor og påkører prg. nr. 8 Bet for Me Jersey, der bringes til galop. Ved denne forseelse skaber Michala Haagensen sig angrebsplads.

 

Den afsagte dom er afsagt med stemmerne 5 for og 0 imod. Dommen kan i hht. Løbsbestemmelsernes §67 ikke appelleres.

 

 

Den afsagte dom kan jf. §68 / TravKalender nr. 1 indbringes for Travsportens Overdomstol.