Sund Hest

Sunde hesten er hjørnestenene i travsporten, og deres velbefindende kan således ikke overvurderes.

På dette link kan du downloade information om Sund Hest