Elite- & diplomhopper

Baggrund, formål og sammensætning af udvalg

Der er for lidt fokus på opdræt af danske heste og på personerne bag den danske avl (opdrætterne).

Derfor etableres med opstart i 2015 begreberne ”elitehopper” og ”diplomhopper” som dækker over en udpegning af avlshopper, der i særlig grad har markeret sig i dansk traveravl.

 

Konceptet har flere formål:

 

- dels at hædre hopper, der har udmærket/udmærker sig i dansk traver avl

- dels at sætte nogle pejlemærker for potentielle købere af dansk opdræt

- dels at skabe et ekstra markedsføringsredskab for de danske opdrættere

- dels at skabe opmærksomhed og bevare kulturen omkring opdræt og dansk travsport

 

Konceptet ligger i DTC’s regi, og optagelse af avlshopper i de to kategorier sker ved udpegning foretaget af et udvalg bestående af to personer, som er valgt af DTC, samt den til en hver tid siddende Avlskommission. Hvis DTC har personer indvalgt i Avlskommissionen, sker udpegning af hopper udelukkende af denne.

Kriterier for udpegning

Elitehopper

Som elitehopper kan udpeges levende / afdøde hopper, hvis ældste danskfødte afkom er født i 1997 eller senere.

Kun en hoppes danskfødte afkom indgår i vurderingen.

Antallet af afkom skal være af en størrelse, så der er passende grundlag for at vurdere hoppen (mindst 5 i startklar alder).

For at blive optaget som elitehoppe kræves, at hoppens produktion har været af ekstraordinær kvalitet og indeholder flere heste, der har topresultater i klassiske løb eller i løb på Gruppe-niveau, eller/og som har opnået stor indtjening, sat danske rekorder og har særdeles god bredde i produktionen.

Diplomhopper

Som diplomhopper kan kun udpeges levende / afdøde hopper, hvis ældste danskfødte afkom er født i 1997 eller senere.

Kun en hoppes danskfødte afkom indgår i vurderingen.

Som diplomhopper udpeges hopper, der endnu ikke opfylder kravene til at blive elitehopper, men som er godt på vej. Det kan være unge/yngre hopper med en meget lovende start på avlskarrieren, hvor afkom har opnået gode resultater i klassiske løb, sat danske rekorder, har relativ høj indtjening alderen taget i betragtning og/eller har avlet fremtrædende ungheste. Eller hopper, der har haft en god produktion, som dog ikke kvalificerer til udnævnelse til Elitehoppe.