Adfærdskodeks om matchfixing

for Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop

 

Formål

DTC og Dansk Galop ønsker at sikre hestevæddeløbssportens grundlæggende holdninger i relation til etik og fair play.

Grundholdning

DTC og Dansk Galop har en nul-tolerancepolitik i relation til enhver for matchfixing, doping og anden uetisk adfærd.

Regler

De nærmere regler, som forbyder matchfixing, doping og anden uetisk adfærd er fastsat i Travkalender Nr.1 for DTC og Dansk Væddeløbsreglement.

Personkreds

Alle ryttere, kuske og trænere, som har licens udstedt af DTC og Dansk Galop samt officials er omfattet af nærværende kodeks og regler fastsat i Travkalender Nr.1 for DTC og Dansk Væddeløbsreglement.

Anmeldelses- og vidnepligt

Det er et fælles ansvar, at reglerne overholdes. Det er en grundlæggende kerneværdi, at alle hestevæddeløbssportens aktører er samarbejdsvillige og ærlige, når der rejses tvivl om, hvorvidt en konkurrence er foregået på fair vilkår og uden, at nogen har snydt.

Derfor har alle pligt til at underrette DTC og Dansk Galop, hvis de får kendskab til eller har grund til at antage, at reglerne er overtrådt. Man har ligeledes pligt til at møde op og tale sandt, hvis man bliver bedt herom i forbindelse med afklaringen af en sag.

Sanktioner

Konsekvenserne af en overtrædelse af reglerne er fastsat i Travkalender Nr.1 for DTC og Dansk Væddeløbsreglement, og sanktionen kan være inddragelse af pengepræmie, idømmelse af bøde samt permanent eller tidsbegrænset udelukkelse fra hestevæddeløbssporten.

Forbud mod spil

Der er forbudt ryttere, kuske og trænere at spille, formidle spil eller gennem tredjeperson deltage i spil i løb, hvori de selv deltager eller hvori deltager heste, som trænes af den pågældende.

Krav

Som aktør i hestevæddeløbssporten skal du:

 • Kende reglerne

 • Aldrig indgå væddemål eller spille i de løb, hvori du deltager

 • Undgå at involvere dig i enhver form for manipulation af hestevæddeløb

 • Informér DTC og Dansk Galop hvis du bliver bekendt med overtrædelser af reglerne

   

  Kontaktinformation

  Har du spørgsmål eller oplysninger om matchfixing eller tilsvarende uetisk adfærd, kontakt da:

  Antidoping Danmark tlf. 70 70 70 94 (se i øvrigt www.antidoping.dk/matchfixing)

  Anonym henvendelse via Whistleblowerordning til advokat Pernille Sonne, pso@sonnelaw.dk