Regelsæt

for unghestesatsning & præmiechancen

Ordningen gælder for heste, der er født i 2016/2017 og optaget i Dansk Travsports Centralforbunds Fødselsregister for E/F/G/H – årgangene eller supplement til disse.

 

Regelsæt for udbetaling

For heste i F – årgangen gælder:

Hvis en hest i 2019 som 2 års eller i 2020 som 3 års godkendes i prøveløb på en dansk bane og efterfølgende senest 31. januar 2021 (forlænget pga. Covid19) har gjort sine to første starter på en dansk bane, ydes et tilskud på kr. 12.000.

Tilskuddet på kr. 12.000 tilfalder den eller de personer, der er registreret som ejer/ejere ved hestens anden start.

Alle heste i F-årgangen er automatisk med i Unghestesatsningen, men dersom ejer senest den 31.januar 2019 tilmelder sin hest til Præmiechancen, bortfalder retten til deltagelse i Unghestesatsningen.

For heste i G – årgangen gælder:

Hvis en hest i 2020 som 2 års eller i 2021 som 3 års godkendes i prøveløb på en dansk bane og efterfølgende senest 31.december 2021 har gjort sine to første starter på en dansk bane, ydes et tilskud på kr. 10.000.

Tilskuddet på kr. 10.000 tilfalder den eller de personer, der er registreret som ejer/ejere ved hestens anden start.

Alle heste i G-årgangen er automatisk med i Unghestesatsningen. DTC har ambition om, at præmiechancen skal gælde for G-årgangen og vil i slutningen af 2019 tage stilling til dette.

For heste i H – årgangen gælder:

Hvis en hest i 2021 som 2 års eller i 2022 som 3 års godkendes i prøveløb på en dansk bane og efterfølgende senest 31.december 2022 har gjort sine to første starter på en dansk bane, ydes et tilskud på kr. 10.000.

Tilskuddet på kr. 10.000 tilfalder den eller de personer, der er registreret som ejer/ejere ved hestens anden start.

Alle heste i H-årgangen er automatisk med i Unghestesatsningen. DTC har ambition om, at præmiechancen skal gælde for H-årgangen og vil i slutningen af 2020 tage stilling til dette.

Vigtigt: Opmærksomheden skal henledes på, at såvel godkendelse i prøveløb som de første to starter skal ske på dansk bane.

Godkendes en hest først på en udenlandsk bane eller starter i en af sit livs to første starter på en udenlandsk bane, fortabes retten til udbetaling.

Regelsæt for ”Præmiechancen for F-årgangen”

Ordningen gælder for heste, der er født i 2017 og optaget i Dansk Travsports Centralforbunds Fødselsregister for F – årgangen eller supplement til denne.

Tilmelding til ”Præmiechancen for F-årgangen” skal ske skriftligt (post, sms eller mail) senest 31.januar 2019 til DTC eller Sport & Udvikling.

Ved tilmelding bortfalder retten til udbetaling i henhold til regelsæt for Unghestesatsning. Dette gælder dog kun, hvis Præmiechancen gennemføres.

Ved mindst 75 tilmeldte heste gennemføres konceptet ”Præmiechancen for F-årgangen”, hvilket vil indebære en garanti for en forøgelse på mindst 50% af præmierne (til alle præmietagere) i Dansk Trav Kriterium 2020, Dansk Kriterium Hoppeløb 2020, Dansk Trav Derby 2021 og Dansk Hoppe Derby 2021.

Hvis antallet af tilmeldte heste bliver af en størrelse, så de sparede penge til Unghestesatsningen overstiger 50% af den samlede præmiesum i de 4 løb, der er omfattet af ”Præmiechancen for F-årgangen”, vil overskuddet blive ligeligt fordelt i de 4 løb.

Opdrættersatsning for G-årgangen

Ordningen gælder for heste, der er født i 2018 og optaget i Dansk Travsports Centralforbuds Fødselsregister for G-årgangen eller supplement til denne.

 

Udbetaling

Der ydes en præmie på kr.2.000 til opdrætterne af heste i G-årgangen, hvis disse er registreret hos DTC senest 31.december 2018.

Udbetaling af præmien vil ske på afregningen for januar måned 2019.