Ejerskifte

For at ejerskifte en dansk registreret travhest skal hestens registreringsattest indsendes til DTC, underskrevet af såvel køber som sælger.
Dette skal i hht. bekendtgørelse nr. 1448 af 15-122009 fra Fødevarestyrelsen, ske senest 30 dage efter at en hest er handlet.

Køber opfordres til at sikre sig, at hesten er gældfri ved overtagelsen.

Ejerskifte kan ikke registreres, hvis der er gæld på hesten i henhold til løbsbestemmelsernes § 73.

Intet ejerskifte har gyldighed overfor DTC, banerne eller udenlandske travsportsorganisationer, før dette er registreret.