"Code of conduct"

- for dansk travsport

Generelt

Som licenshaver, medarbejder eller politisk valgt repræsentant i sportens organisationer, lokalt som nationalt, har vi alle et fælles ansvar for, hvordan vi agerer, repræsenterer og fremstiller travsporten.
Alle skal foregå med et godt eksempel, følge de regler og normer som findes samt optræde sportsligt korrekt overfor såvel heste som mennesker.
I travsporten spiller hestene hovedrollen. Hestenes velbefindende skal altid komme i første række.
En fri og åben debat gavner travsporten. Samtidigt er det vigtigt, at vi respekterer og viser hensyn til hinanden i ord og handling - samt stræber efter at være konstruktive og saglige, når vi fremfører vores synspunkter. Dette såvel internt i organisationen som eksternt uanset tid og sted.
Gennem at være gode ambassadører skal vi alle arbejde for at tiltrække nye interessenter til travsporten.
Vi må alle reagere og tage ansvar, hvis nogen bryder vores fælles retningslinjer.
En vigtig forudsætning er at være ærlig og et godt forbillede. Vi skal konkurrere på lige vilkår og derfor aktivt agere mod enhver form for dyremishandling, snyd, doping, mobning og / eller vold. Derigennem bidrager vi til sportens troværdighed.
For os handler travsport om retfærdighed, respekt, værdighed og glæde – og vi agerer for at vise det.

Særskilt for sportens aktive

Sportens aktive er på mange fronter forbilleder i sporten og de bør derfor gå forrest med et godt eksempel ved:

• gennem en ordentlig omgangstone at medvirke til at skabe en god stemning i såvel det daglige arbejde som på løbsdage.
• at acceptere og bakke op bag beslutninger, som er truffet af hensyn til fællesskabets bedste, herunder at udvise forståelse for, at fællesskabet står over den enkelte
• at erkende og italesætte, at vi trækker på samme hammel og at løsninger kan være bedst for fællesskabet, selvom de ikke umiddelbart gavner den enkelte.
• at afstå fra at pleje særinteresser i strid med fællesskabets bedste.
• at vise respekt for kolleger og funktionærer. Undgå at handle i affekt, men mød omgivelserne i en tiltaleform, som du også selv ønsker at blive mødt.
• at fremstå som seriøse sportsfolk, der selv i en konkurrencesport kan glæde sig på andres vegne.
• i videst muligt omfang at stå til rådighed overfor medierne, både i sejrens og nederlagets stund, og være bevidst om, at man spiller en vigtig ambassadørrolle i kontakten med medierne.
• at være bevidste om at din attitude kan være afgørende for om nye interesserenter involverer sig i travsporten, det være sig hesteejere, publikum eller sponsorer.