Skatte- og momsforhold for hestevæddeløbssporten

I april 2011 beskrev Skatteministeriet i et styresignal, hvordan skatte- og momsforholdene for professionelt hestehold skal administreres af SKAT.

Retningslinjerne i styresignalet anviser, at professionelle væddeløbsstalde og stutterier kan bedømmes og drives som erhvervsmæssig virksomheder, hvis de opfylder en række specifikke krav beskrevet af SKAT. Det betyder, at virksomheden vil have fradragsret for moms samt muligheden for at fremføre underskud til år med overskud. Modsat skal virksomheden samtidig beskattes af indtægter ved præmier og handel med heste, der knytter sig til virksomheden.

Få den rette vejledning hos DTC

Der kan være store fordele ved at drive sin væddeløbsstald eller stutteri erhvervsmæssigt. I forbindelse med opstarten af en erhvervsmæssig virksomhed, er der dog en masse spørgsmål, der skal besvares.  

Da regnskabsføringen i en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig forstand varetages for hele år ad gangen, så kan man ikke starte et erhvervsmæssigt hestehold startende midt i et år. Hvis man vil etablere en erhvervsmæssig væddeløbsstald i løbet af 2012, så skal staldens aktiver, væddeløbshestene, værdiansættes ud fra den værdi, de havde 1. januar 2012. 

Her er det vigtigt, at værdiansættelsen bliver så korrekt som muligt, og derfor tilbyder Dansk Travsports Centralforbund (DTC) hjælp til dette. Forbundet har nedsat et udvalg bestående af fem fagkyndige personer, der kan bistå hesteejerne med vurderinger af heste, der ønskes værdiansat.

Såfremt en hest ønskes værdiansat, skal DTC have oplyst hvilken værdi, hesteejeren selv anslår hesten til at have. Derefter vil hver enkelt af de fem medlemmer i vurderingsudvalget komme med en vurdering af hestens værdi. Gennemsnittet af de enkelte medlemmers vurdering vil blive tilsendt hesteejeren som forbundets vurdering af hestens værdi.

Der gøres opmærksom på, at en værdiansættelse foretaget af DTC alene er vejledende. I den sidste ende er det op til den enkelte hesteejer at vurdere, hvorvidt forbundets værdiansættelse skal ligge til grund for hestens vurdering i forbindelse med virksomhedsopstarten.

Såfremt man ønsker sin hest værdiansat af DTC eller ønsker yderligere information om skatte- og momsreglerne i hestevæddeløbssporten, skal man rette henvendelse til DTCs general sekretær Klaus Storm, på telefon 88 81 12 54 eller mail: storm@trav.dk.  Det er gratis at få hjælp og vejledning af forbundet ligesom det heller ikke koster noget at få sin hest vurderet.    

Øvrig information:

- Vær opmærksom på at nedenstående download kræver Acrobat reader.

- "Skatteministeriets styresignal af 28. april 2011"

- "Folder om skatte- og momsreglerne"

- ”Skattereglernes ABC”

- "Interessentskabskontrakt"