Skatte- og momsforhold for hestevæddeløbssporten

I april 2011 beskrev Skatteministeriet i et styresignal, hvordan skatte- og momsforholdene for professionelt hestehold skal administreres af SKAT.

Retningslinjerne i styresignalet anviser, at professionelle væddeløbsstalde og stutterier kan bedømmes og drives som erhvervsmæssig virksomheder, hvis de opfylder en række specifikke krav beskrevet af SKAT. Det betyder, at virksomheden vil have fradragsret for moms samt muligheden for at fremføre underskud til år med overskud. Modsat skal virksomheden samtidig beskattes af indtægter ved præmier og handel med heste, der knytter sig til virksomheden.

Øvrig information:

- Vær opmærksom på at nedenstående download kræver Acrobat reader.

- "Skatteministeriets styresignal af 28. april 2011"

- "Folder om skatte- og momsreglerne"

- ”Skattereglernes ABC”

- "Interessentskabskontrakt"