Vaccinationsregler

Alle heste og ponyer, der opstaldes på danske travbaner skal være vaccineret mod influenza. For startheste gælder at vaccination skal være tilendebragt senest på anmeldelsesdagen.

I vinteren 2019/2020 blev hestebestanden i flere europæiske lande ramt af et større influenzaudbrud. Det bevirkede blandt andet, at alle galopløb i England måtte indstilles i en periode.

Derfor har det europæiske travforbund, UET, besluttet at skærpe de obligatoriske vaccinationsregler for alle medlemslande, herunder Danmark.

Med virkning fra 1. januar skal alle heste eller ponyer, der opstaldes eller starter på danske travbaner, senest på anmeldelsesdagen være vaccineret mod influenza efter nedenstående regler:

A. Basisvaccination, der består af 3 vaccinationer (A + B + C) med følgende interval:

  • Vaccine A: Kan gives hesten/ponyen fra 5 måneders alderen.

  • Vaccine B: Minimum 21 dage og maksimalt 60 dage efter vaccine A.

  • Vaccine C: Minimum 120 dage og maksimalt 180 dage efter vaccine B.

B. Revaccination, der skal foretages indenfor 365 dage efter sidste vaccination.

Overskrides fristen for revaccination skal travhesten/ponyen igen grundvaccineres med 3 vacciner efter intervallerne som anført for vaccine A, B og C under punkt A.

Travhesten/ponyen kan dog bringes til start efter udført A- og B-vaccination inden anmeldelsesdagen.

A- og B-vaccination skal være tilendebragt senest 10 dage før hesten opstaldes, trænes eller starter på en dansk travbane.

UET anbefaler sammen med de nordiske lande vaccination mod influenza hver 6. måned.

DTC gør samtidig opmærksom på, at karenstiden til start efter en vaccination er mindst 5 døgn.