Hestepas

Krav om pas og registrering af ejerskifte

Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider.

Dette præciseres i bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009, der er trådt i kraft 1. januar 2010.

Bekendtgørelsen supplerer EU forordning 504/2008 af 6. juni 2008.

Bekendtgørelsen medfører følgende:

1. Alle heste skal have et pas, der for ny udstedelsers vedkommende skal relatere til en mærkning af hesten 2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering 3. Registrering af ejerskifte er lovpligtigt 4. Registrering af afgange (døde heste) er lovpligtigt 1. Alle heste skal have et pas Kravet om pas gælder for alle heste. Der er dog fastlagt en overgangsordning, med en række tidsfrister, der præciserer hvornår den enkelte hest senest skal registreres og have et pas. Ved bekendtgørelsens ikrafttræden (1. januar 2010) gælder kravet umiddelbart for heste til slagtning, heste til eksport og heste på markeder/samlesteder. For øvrige heste er der følgende tidsfrister:

 1) Senest den 31. december 2010 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem den 31. december 2005 og den 31. december 2009

 2) Senest den 1. juli 2011 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem den 31. december 2001 og den 31. december 2005 3) Den 31. december 2011 afsluttes overgangsordningen, og der kræves registrering og pas for alle heste. Fra 1. januar 2010 skal desuden alle føl have udstedt pas inden 6 mdr. eller udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest. For at kunne få udstedt et pas skal hesten være chipmærket. Heste i den organiserede avl, der allerede er brænde-/frysemærkede og hvor mærket indeholder cifre, kræves dog ikke chipmærket. Heste, der allerede har pas udstedt af EU-anerkendte avlsforbund og godkendte konkurrenceorganisationer i perioden 1999-2009 kræves ikke mærket, hvis forbundet har haft frivillig mærkning i perioden. Bemærk at dette KUN gælder heste, der allerede har et pas.Hvis en hest skal udelukkes fra konsum skal den dog altid chipmærkes.

2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering Pas skal indeholde sider til registrering af medicinering. Alle pas udstedt af DTC indeholder medicinsider, men dette er ikke altid tilfældet for udenlandske pas. Disse skal således til udlandet for opdatering. Tidsfristerne for opdatering af pas tilsvarer tidsfristerne for ny udstedelse af pas i punkt 1.

3. Obligatorisk registrering af ejerskifte Senest 30 dage efter at en hest er handlet, skal den ejerskiftes ved indsendelse af originalt registreringsattest. Relevante underskrifter fra sælger(-e) og køber(-e) skal forefindes ved anmodning om ejerskifte. Krav om registrering af ejerskifte træder umiddelbart i kraft 1. januar 2010. Der er ikke nogen overgangsordning på dette område. Pris for registrering af ejerskifte inden for 30 dage udgør i 2015 kr. 250,- inkl. porto.

4. Obligatorisk anmeldelse af døde dyr og destruktion af pas Senest 30 dage efter en hests død skal det anmeldes. For slagteheste sker anmeldelsen direkte fra slagteriet, mens den for aflivede og selvdøde heste skal foretages af ejeren. Hestens pas skal indsendes ved anmeldelse af død.

 

- ANSØGNING OM GENPART AF HESTEPAS (pdf)