Navngivning

Hvad skal barnet hedde ?

 

"N" skal anvendes som begyndelsesbogstav for den danske årgang 2024.

 

Et navn må højst udgøre, hvad der svarer til 18 bogstaver (inkl. mellemrum) og skal være på mindst 2 bogstaver.

Navnet skal godkendes af DTC, som har ret til at afslå navnet, hvis det f.eks. skønnes upassende eller kan forveksles med et allerede indregistreret navn, eller på grund af stavemåden.

Navne på tidligere "klassiske" heste, så som Gr. 1-løbs-vindere, avlshingste eller linje dannende følhopper, kan IKKE genbruges.

 

Da ikke alle bogstaver kan benyttes (A-B-C-D-E-F-G-H-IJ-K-L-M-N-O-P-R-S-T-UVW) betyder det at der er 20 år mellem f.eks. hver A'er.