Amatørernes kollektive ulykkesforsikring

Ved udstedelse- / fornyelse af amatør- & monte-licens opkræves et kontingent til Forenede Danske Travamatører (FDT) på 600 kr. inkl. kollektiv ulykkesforsikring.

Den af FDT tegnede kollektive ulykkesforsikring dækker som følger:

300.000 kr. ved dødsfald.

600.000 kr. ved invaliditet + tillægserstatning stigende op til 1.200.000 kr.

Det bemærkes udtrykkeligt, at efter gældende lov gælder udbetaling ved dødsfald kun f.o.m. det fyldte 16. år.

Dækningsområdet omfatter:
Ulykkestilfælde, der måtte overgå de sikrede amatør-kuske/montéryttere under træning eller løb på anerkendte travbaner samt under ophold i forbindelse hermed. Tandskader som følge af ulykkestilfælde bliver dækket i det omfang udgifterne ikke erstattes fra anden side.

Kontingenter:

kørelicenser: 300 kr. forsikring + 300 kr. til FDT. 

monteryttere: 300 kr. forsikring + 300 kr. til Montéforening

køre-/montélicens: 300 kr. forsikring + 150 kr. FDT + 150 kr. Montéforening

Enhver amatør er pligtig til at være medlem af en forening, der er tilsluttet Forenede Danske Travamatører og/eller monte.

Link til FDTs hjemmeside www.fdt-trav.dk