CHR & Hestehold

27. marts 2023

- senest 31. marts 2023

skal alle heste, der er opstaldet på et Hestehold, være registreret i den nationale database.

Det har hidtil kun været muligt at registrerer danskfødte trav- & galopheste via CHR app'en. Nu er det ligeledes muligt at registrerer udenlandskfødte trav- & galopheste, hvis disse enten er definitivt importeret til Danmark, eller har en midlertidig indførsel til avl eller træning i Danmark.

- -

Info om "CHR"

Alle steder, hvor der holdes heste, skal registreres i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Dette er besluttet af Fødevarestyrelsen, som en del af indførelsen af EU’s dyresundhedslov. Loven gælder i hele EU og har fokus på opsporing og inddæmning af sygdomme.

Registreringen foretages af den ansvarlige for hesteholdet på www.landbrugsindberetning.dk eller i Fødevarestyrelsens app CHR, der kan hentes i App Store/Google Play.

Hvis der i forvejen er et CHR nummer på ejendommen, skal der tilknyttes et hestehold til CHR-nummeret, hvilket også kan gøres på www.landbrugsindberetning.dk .

Følgende information skal noteres:

- Hestens chipnummer og UELN

- Dato for ankomst til stedet og besætningsnummer på det sted, hesten er kommet fra.

- Dato for flytning fra stedet og besætningsnummer på det sted, hesten flyttes til.

Der vil fra 2023 blive opkrævet et årligt gebyr fra FVST for besætninger i CHR
Gebyret forventes at blive 180 kr. / år pr. hestehold. Dertil kommer at større hestehold vil blive opkrævet en årlig afgift til Dyrevelfærdskontrol på 690 kr. (10-40 heste) eller 1.909 kr. (over 40 heste).

Ønsker du at læse mere om CHR og Dyresundhedsloven kan det ske på Fødevarestyrelsens website, hvor der også findes en videoguide til CHR-registrering https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx eller kontakt Fødevarestyrelsens kundeservice - Tlf. 72 27 69 00.