Ny Forbuds- & karenstidsliste

1. februar 2023

I samarbejde med de øvrige skandinaviske lande er Forbuds- og karenstidslisterne revideret med virkning fra 1. marts 2023.

De vigtigste ændringer kan ses nedenfor. Disse, samt alle øvrige vigtige ændringer, er markeret med rødt i Forbuds- & Karenstidslisten.

DMSO (dimetylsulfoxid)

- Fra 1. marts 2023 er administration/tilførsel af DMSO (dimetylsulfoxid) intravenøst, intraartikulært, intrasynovialt, subkutant, intramuskulært eller peroralt forbudt.
- Anvendelse medfører udelukkelse fra løb i 6 måneder.
- DMSO (dimethylsulfoxid) er et kemisk stof, som ikke er godkendt som lægemiddel til dyr i EU. Forbuddet mod anvendelse af DMSO, som lægemiddel til hest, indføres som følge af veterinærforordning EU 2019/6, artikel 112, om valg af lægemidler til dyr.
- DMSO tilsat som hjælpesubstans/hjælpestof i lægemidler med markedsføringstilladelse til hest eller andre arter er undtaget fra forbudet med gældende specifikke tilbageholdelsestider og internationale grænseværdier.

Brænding/frysning

- Brænding af huden med påvirkning af hud og underliggende væv er som tidligere forbudt behandling.
- Fra 1. marts 2023 ændres udelukkelse efter brænding fra et år til udelukkelse fra løb på livstid. Dette gælder både ved anvendelse stærk varme og ekstrem kulde (frysning/kryobehandling).
- Kryobehandling (frysning) af overben (periostitis, exostoser) og harespat (distal plantar desmitis) er undtaget. Behandling skal udføres af autoriseret dyrlæge.

Omeprazol

- Omeprazol har en karenstid på min. 96 timer ved indgivelse gennem munden (p.o.). Ved anvendelse af omeprazol som injektion er karenstiden væsentlig forlænget, hvorfor denne anvendelse frarådes.

Karenstider for foder og fodertilskud

Der indføres 96 timers karenstid på: 
- Boswellia 
- Curcuma longa (Curcumin, gurkemeje)
- MSM, metylsulfonylmetan
- Tamarindus indica (tamarind)

 

>> FORBUDS- & KARENSTIDSLISTE (pdf) gældende f.o.m. 1. marts 2023

>> LIST OVER PROHIBITED SUBSTANCES AND WITHDRAWAL TIMES (pdf) valid from 01-03-2023.