DTC's løbsreglement 2024

4. april 2024

er blevet opdateret pr. 1/4 og vi beskriver her de væsentligste ændringer.

Der er kommet nye bestemmelser omkring B- og C-licens - disse ændringer kan du læse mere om her

Derudover har DH Sport i konstruktivt samarbejde med trænerforeningen kigget på gebyrstørrelsen på enkelte forseelser og det betyder, at i "retningslinjer fra straffe" er følgende gebyrer justeret:

5002 er nu en A-B forseelse med minimumsgebyr på 200 kr. (før 500 kr.)

7003 er en tilføjelse i forhold til for sent fremøde til test for alkohol/narkotika med et gebyr på 200 kr. (før 500 kr.)

7200 er ændret fra at være en D-forseelse til at være en B-D forseelse.

I løbsbestemmelsernes §54 er der nu indsat den korrekte illustration i forhold til proceduren ved linjestart.

Herudover er der i sæsonbestemmelserne på side 31 tilføjet "regler for forskelige typer af løb"