Eksportforbud til Rusland

6. februar 2024

Krigen mellem Rusland & Ukraine

Ved den netop afholdte generalforsamling i UET, samt UET's bestyrelsesmøde, blev der informeret om situationen for travhestene i Ukraine.

Der blev endvidere gjort opmærksom på at de restriktioner, som EU har lagt på al handel med Rusland, også var gældende for heste. Det blev præciseres at handel med racerene heste, der oppebærer en værdi på over 300 € var forbudt i hht. EU's sanktioner.

På den baggrund vil der indtil handelssanktionerne fra EU er blevet ophævet, ikke kunne udstedes eksport certifikat på dansk registrerede heste med destination "Rusland".