Dopingsag afsluttet

18. november 2015

Dopingsagen mod træner Franck Leblanc i forbindelse med Copenhagen Cup 2014, hvor den af ham trænede Caballion testede positiv for præparatet Tildren, er nu afsluttet.

Efter endt udredning og vurdering af sagen, begge dele foretaget af Skandinavisk Doping Komité, idømte DTC træner Franck Leblanc en bøde på EURO 59.789 for at have startet Caballion i Copenhagen Cup 2014 i strid med § 38 i Løbsbestemmelserne.

Træner Franck Leblanc ankede denne dom til Løbsdomstolen, som behandlede sagen den 18.september 2015 og efterfølgende er kommet med en tilkendegivelse, der blandt andet slår fast, at Caballion startede i Copenhagen Cup i strid med § 38 samt at træner Franck Leblanc var ansvarlig for dette.

Med Løbsdomstolens tilkendegivelse som udgangspunkt har træner Franck Leblanc og DTC indgået et forlig, hvis indhold er fortroligt, hvorfor det er aftalt, at ingen af sagens parter vil have yderligere kommentarer, men bare kan henvise til nedenstående fælles pressemeddelelse.

PRESSEMEDDELELSE

”I forbindelse med starten i Copenhagen Cup 2014 testede Caballion positiv for præparatet Tildren.

DTC’s Løbsdomstol har, efter at have behandlet sagen den 18.september 2015, i en tilkendegivelse slået fast, at Caballion blev bragt til start i det pågældende løb i strid med Løbsbestemmelsernes §38 3.afsnit, hvilket træner Franck Leblanc er ansvarlig for.

Der er med udgangspunkt i Løbsdomstolens tilkendegivelse indgået et forlig mellem sagens parter, træner Franck Leblanc og Dansk Travsports Centralforbund. I forbindelse med forliget er det aftalt, at indholdet af dette forbliver fortroligt.

Klaus Storm
Dansk Travsports Centralforbund

For DTC’s vedkommende udestår nu en afklaring af problemstillingen omkring tilbagebetaling af den udbetalte løbspræmie til Caballions ejer, hvilket DTC med Løbsdomstolens tilkendegivelse i hånden nu vil intensivere arbejdet med.