INFO fra Svensk Travsport

14. oktober 2015

Nyt startmeldingssystem pr. 1/11-2015

DTC har modtaget nedenstående information fra ST's sportsafdeling:

- Under dagen kommer vi på www.travsport.se att gå ut med en hel del information och frågor och svar om det nya anmälningssystemet som träder i kraft med tävlingsdagar från 1 november. Systemet är internetbaserat för alla svenska tränare. Utländska tränare och körsvenner kan göra motsvarande anmälningar och ändringar på telefon.

Det här gäller för hästar som är i utländsk träning och för körsvenner/ryttare:

Startanmälan:
Hästar i utländsk träning ska normalt startanmälas senast klockan 09:00 sista vardagen före ordinarie startanmälan. Tiden finns angiven i propositionen. Startanmälan ska innehålla: Hästens namn, tränare med mobilnummer, körsven (eller eventuella önskemål) och datum för senaste start. Du måste också meddela om hästen är anmäld till någon annan bana i utlandet eller Sverige, eller om du tänker göra det.

Korrigering:
Strykning samt ändring av förbehåll eller körsven/ryttare kan göras på telefon under kundtjänsts ordinarie öppettider (måndag-fredag 08.00-16.30). Anmälningsnumret är dessutom öppet vardagar 7.30-7.55 för den dagens korrigeringar.

Komplettering:
Anmäler en utländsk tränare en häst med enbart en utländsk körsven/ryttare betraktas det som att denne bekräftat uppsittningen. Är körsven/ryttare uppsatt som alternativ ska denne under tiden för komplettering bekräfta sin uppsittning på telefon under kundtjänsts ordinarie öppettider (måndag-fredag 08.00-16.30). Även utländsk körsven/ryttare kan ange sig som tillgänglig en viss tävlingsdag. Meddela i så fall Svensk Travsports kundtjänst.

Telefonnumret som används är: (+46) 8 627 21 00.