Afgørelse fra DTC's Overdomstol

4. november 2022

Den af DH Sports Administrationsudvalg idømte straf for overtrædelse af Løbsbestemmelsernes §37 stadfæstes.

Amatørkusk Per Damberg idømmes gebyr på 20.000 kr., samt udelukkelse i 12 mdr. f.o.m. 17. november 2022 t.o.m. 11. november 2023 (Udelukkelsesperiode før anke til DTC's Overdomstol er fra regnet).

- Læs den samlede afgørelsen fra DTCs Overdomstol her (pdf)