Afgørelse

18. november 2022

i Staro Obrigado-sagen

DH Sport meddeler, at der er truffet afgørelse i Staro Obrigado-sagen
I forbindelse med starten fredag 1. juli 2022 i Odense aflagde Staro Obrigado trænet af Søren Kolber en positiv dopingprøve. Efterfølgende blev prøveresultatet bekræftet af B-prøven. Staro Obrigado blev på den baggrund diskvalificeret fra sejren i løbet samt fradømt førstepræmien på 15.000 kr.

Materialet i sagen har været til udtalelse i SDK, og SDK er kommet med sin vurdering af sagen.
På baggrund af denne vurdering, der er i overensstemmelse med de gældende regler i Kalender Nr. 1 2022, har DH Sport i henhold til §38.9c dømt træner Søren Kolberg for ”objektivt anmelderansvar” (træneransvar), hvilket medfører en sanktion bestående af 10% af løbets førstepræmie og 1% af, hvad trænerens stald har indkørt i gennemsnit pr.år (beregnet over de foregående tre kalenderår) - dog minimum 10.000 kr. i samlet bøde.
Søren Kolberg idømmes derfor et gebyr på 10.000 kr.

Staro Obrigado har afgivet negativ c-prøve og kan således deltage i løb igen, når startforbuddet på de 90 dage udløber 6. december.

I forbindelse med det uanmeldte kontrolbesøg hos Søren Kolberg er der endvidere fundet forhold, som relaterer sig til en overtrædelse af nr. 813 (fejlagtig behandlingssjournal) i landsdækkende retningslinjer for straffe samt overtrædelser af nr. 144 (overtrædelse af løbsbestemmelserne).
For disse forhold idømmes Søren Kolberg et samlet gebyr på 3.000 kr.

På DH Sports vegne
Uwe Bredahl