Nyt fra DTC

5. juli 2022

På DTC's Generalforsamling blev der valgt Bestyrelse, Overdomstol og Avlskommission, samt foretaget enkelte ændringer i vedtægterne. -

-

Bestyrelse

 

Egon Jensen, formand

Peter Friis, næstformand 

Dorthe Christensen

Jan Nielsen

Bertel Maigaard

Mariann T. Nielsen

Lene Dodensig

Morten Thanning Vendelø

Paul Bjerring

Kaj Westergaard

Mikkel Stub

 

Travsportens Overdomstol

 

Erik Hollensen

Ruben Nielsen

Gert Rasmussen

Jørgen Kold

H.c. Sørensen

Suppleanter: Lars Raahauge og Jesper Vinge

 

Avlskommission

 

Carsten Sørensen

Mikkel Stub

Peter Stenå

Svend Sørensen

Michael Lønborg

Jørn Borch

Christina Ohlsson

 

Vedtægtsændringer

 

§ 3:
slette 'Billund Trav A/S til udgangen af 2021'

 

§ 5:
tilføjes - 'Senest 14 dage inden den årlige generalforsamling i DH Ungdom udpeger bestyrelsen i DTC et medlem og en suppleant til bestyrelsen i DH Ungdom. Bestyrelsesmedlemmet og bestyrelsessuppleanten udpeges for et år ad gangen og kan genudpeges.'