HUSK !

8. februar 2019

Der er verificerede udbrud af influenza hos heste i flere europæiske lande senest med aflyste løbsdage i England.

Det er vigtigt at hesteejere og trænere har deres heste vaccineret efter DTC’s’regler, så hestene har en god beskyttelse mod influenza, hvis der kommer smitte til Danmark.

 

DTC's regler for vaccination mod influenza

Alle heste, der opstaldes eller starter på danske travbaner, skal senest på anmeldelsesdagen være vaccineret mod influenza efter nedenstående regler:

a) Basisvaccination

Alle travheste/ponyer skal være basisvaccineret.

Basisvaccination er 3 vaccinationer (A + B + C) med følgende interval:

-Vaccine A - kan gives hesten/ponyen fra tre måneders alderen.

-Vaccine B - minimum 21 dage og maksimalt 92 dage efter vaccine A.

-Vaccine C - minimum 150 dage og maksimalt 215 dage efter vaccine B.

b) Revaccination

Minimum hver 12. måned (365 dage).

Overskrides fristen for revaccination med mere end én måned (31 dage), skal travhesten/ponyen igen have 2 vacciner efter intervallerne som anført for vaccine A og B under punkt a) inden anmeldelsesdagen.

A & B vaccination skal være tilendebragt senest 10 dage før hesten opstaldes, trænes eller starter på banen.

Dokumentation for udført vaccination skal af den for hesten ansvarlige person/veterinær indsendes til den respektive travbane eller DTC. Vaccinationerne skal være indført i hestens pas. Det påhviler træneren at undersøge, om gyldig dokumentation for vaccination foreligger, inden han modtager en hest i træning/forspænding.

Overtrædelse af disse regler kan medføre øjeblikkelig bortvisning af hesten fra banen samt et gebyr på mindst 1.000 kr. til den ansvarlige.