Nyhedsbrev

22. oktober 2019

DTC har afholdt bestyrelsesmøde den 19. september 2019 i Billund

Rene Jensen orienterede om forløbet af møder med de sportslige ansvarlige i Norge og Sverige, hvor der i begge lande er nogle udfordringer af forskellig karakter. Sport & Udvikling har været i tæt dialog med samtlige 9 danske baner, og der vil blive fremlagt en sæsonplan for 2020 til godkendelse på næste bestyrelsesmøde i DTC den 30.oktober.

Målsætning for sæsonplan 2020 vil være:

Antal løbsdage på 2019 niveau med 237-238 og et uændret antal løb.

Der forventes en forøgelse af det samlede præmietilskud i 2020 på 2%.

Claus Kolin gennemgik økonomien i Præmiechancen for G-årgangen med udgangspunkt i erfaringerne fra F-årgangen og ”worst case scenario”, og bestyrelsen fastholdt, at Præmiechancen også skal gælde for G-årgangen. Detaljer vil blive offentliggjort i løbet af oktober, og tilmelding vil kunne ske frem til medio december.

Det besluttedes at fastholde ”wild cards” til klassiske løb. Den nedsatte arbejdsgruppe vil på et af de næste møder fremlægge et detaljeret forslag (baseret på ”wild cards”) med hensyn til præmier, præmiefordeling, øvrige kvalifikationsforhold (4.hestes kvalifikation, plads på pointberegning med mere).

Claus Kolin gennemgik detaljeret budgetprocedure og budgetoplæg 2020 for DH/DH Hosting samt et arbejdsudkast for budget for DTGU.

Budgetoplæg for DH/DH Hosting godkendtes.

Efter første halvår peger årsresultatet for DTGU i retning af et mindre overskud.

Claus Kolin kunne berette, at han havde hørt, at de tekniske problemer i Share A Horse projektet med overførsel af data fra Sportssystemet var på tæt at være løst.

Mikkel Stub fortalte, at auktionen i Aalborg var forløbet godt, og MS fortalte, at 42 var blevet solgt, og gennemsnitspris var meget tilfredsstillende med kr.34.900.

På AGRIA Derby Auktion omsattes for 2,68 mio. og nåede med kr. 72.000 et særdeles tilfredsstillende gennemsnit.

Klaus Storm redegjorde for tiltag på medicinering / doping området. Der havde glædeligvis stadig ikke været nogen positive tests i 2019 på trods af den øgede indsats. Plan for 2020 er under udarbejdelse med udgangspunkt i det skandinaviske samarbejde.

Jørn Borch fortalte, at Avlskommissionen vil afholde et møde, hvor det gældende reglement/guidelines vil blive gennemgået.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 30. oktober kl. 12.30 i Billund.