Status

9. juli 2019

Rapportering vedr. medicinering/doping (1. halvår 2019)

 

                                  2018 /2019

Antal prøver (trav)         68 / 180

Heraf:

Almindelig kontrol         16 / 4

Anmodning DTC            23 / 67

Høj præmiesum            15 / 8

Præstationsrelateret       5 / 12

Special analyser             9 / 12

Milkshaketest                 0 / 47

Uanmeldte besøg            0 / 30

Milkshaketest blev foretaget i forbindelse med storløbsdagene i Skive, Billund og Charlottenlund.

Der har ikke været nogen positive prøver.

Kontrollen benævnt ”Under ribban” har været praktiseret i første halvår. I skrivende stund har der været fem tilfælde, hvor der er fundet præparater eller spor af disse, hvor de ikke er fremgået af behandlingsjournaler. Udredning er stadig i gang i samarbejde med SDK, da håndteringen af disse sager som udgangspunkt helst skal være ens i de skandinaviske lande. Udredningen er lidt kompliceret, da forskellige forhold kan forårsage ”udslag” i prøverne. Eksempelvis kontaminering.

Der er indhentet behandlingsjournaler i 82 tilfælde (69 i 2018). Disse er blevet gennemgået, og alle journaler har opfyldt de af DTC stillede krav, ligesom der ikke er konstateret overtrædelser af karenstider og lignende.

Der er aflagt tre uanmeldte besøg (Bornholm og to gange i Nordjylland, hvoraf det ene skete på foranledning af det norske forbund). Disse besøg gav ikke anledning til bemærkninger. I alt blev der taget 30 prøver.

DTCs veterinære konsulent har været rundt på flere af landets baner og holdt foredrag omkring hestevelfærd med særlig fokus på medicinering og doping. Dette er desuden et modul i licensundervisningen, der afholdes for personer, som ønsker at erhverve licens.