Kontrolbesøg

23. maj 2019

DTC har aflagt rutinemæssige kontrolbesøg hos trænerne Bo Westergaard, Gordon Dahl og Kent Friborg.

Kontrollen omfattede indhentning af behandlingsjournaler på en række heste og eftersyn af medicinopbevaring. Desuden blev der taget dopingprøver på en række heste. Primært heste, som er startmeldte.

En efterfølgende gennemgang af behandlingsjournalerne har ikke givet anledning til bemærkninger.

I forbindelse med sæsonpremieren på Bornholm i april blev der også aflagt uanmeldte besøg hos en række af de aktive. Heller ikke disse besøg gav anledning til kommentarer.

Milkshake test på Musketér-dagen

På Skive Travs største væddeløbsdag blev der taget milkshake test på en række heste, og ingen af prøverne gav anledning til kommentarer. Hvilket også var tilfældet da der blev foretaget milkshake-test på Copenhagen Cup – dagen.

Resultaterne fremgår af www.trav.dk under fanen ”Veterinær”, hvor samtlige årets dopingprøver i øvrigt kan ses.