Dom i dopingsager

5. februar 2018

På et møde i Skandinavisk Doping Komite (SDK) er de to danske dopingsager vedrørende træner Ole Bender (hesten Vilbert ved start 27/10-2017) og træner Gordon Dahl (hesten Cody ved start 16/8-2017) blevet behandlet.

Vedr. Træner Ole Bender / Vilbert

Den internationale organisation, EHSLC, der er ansvarlig for fastlæggelse af de forskellige værdier i forbindelse med analyser af dopingprøver, har tidligere i 2017 besluttet et rapporteringsniveau for mavesårspræparatet, omeprazol i plasma. Denne nye værdi (i stedet for en nultolerance) var imidlertid ikke tilgået SVA (samarbejdspartneren i det skandinaviske samarbejde) på tidspunktet for analysen af dopingprøven fra Vilbert (og en svensk hest).

En semikvantificering af mængden i Vilberts prøve har vist sig under det i EHSLC’s fastsatte rapporteringsniveau.

Ud fra ovennævnte har SDK besluttet, at prøven fra Vilbert skal betragtes som negativ.

Vedr. Træner Gordon Dahl / Cody

På baggrund af den af DTC udarbejdede, og af træner Gordon Dahl godkendte, udredning af sagen, har SDK besluttet at anbefale følgende sanktioner til DTC. I henhold til beslutning i DTC’s bestyrelse, gøres dette til den endelige dom :

a) Træner Gordon Dahl idømmes i henhold til træneransvaret en bøde på 10.000 kr., samt 1 måneds udelukkelse fra deltagelse i løb fra 19/2-2018 t.o.m. 18/3-2018.

b) I forbindelse med sagens udredning blev der endvidere konstateret brud på §38 (administration af behandlingsjournaler), samt alvorligt brud på Løbsbestemmelserne §64.
På den baggrund idømmes træner Gordon Dahl en bøde på 10.000 kr. samt udelukkelse fra deltalelse i løb i 3 måneder fra 19/3-2018 t.o.m. 19/6-2018.

c) SDK har endvidere anbefalet DTC at meddele træner Gordon Dahl, at han ved et eventuelt fremtidigt brud mod medicinerings-/dopingreglerne risikerer inddragelse af sin licens.