Peter Fog "on tour"

12. april 2018

DTC’s veterinærkonsulent Peter Fog har nu afholdt de første to informationsmøder, hvor der informeres primært om emner i relation til Løbsbestemmelsernes §38 (medicinering / behandlingsjournal etc.) - sat i relation til Lov om hold af hest.
Det første møde blev afholdt på Billund Trav i sidste uge, mens det andet blev holdt onsdag aften på Charlottenlund. Ved begge møder har der været et fint fremmøde på 40-50 interesserede. Aftenerne blev rundet af med mange gode spørgsmål til Peter Fog og repræsentanter for DTC’s administration.

Blandt de mange fremmødte var også de nye licens aspiranter, for hvem fremmøde er et krav, inden de kan bestå de kommende licensprøver. Licens aspiranterne var inden informationsmødet også blevet undervist i ”egen kontrol af starthest”.

Det næste informationsmøde med Veterinærkonsulent Peter Fog afholdes d. 7. maj på Aalborg Væddeløbsbane.