Skærpet kontrol

15. juni 2018

op til Jydsk 4-åring Grand Prix-prøver

I løbet af de seneste dage er der som en naturlig udvikling i antidoping arbejdet blevet indhentet behandlingsjournaler fra samtlige 44 deltagere i søndagens fem prøver til Jydsk 4 års Grand Prix.

En gennemgang af behandlingsjournalerne giver et bedre grundlag for en mere målrettet dopingkontrol, og samtidig en større viden omkring anvendte præparater, samt behandlingsmetoder.
En målrettet dopingkontrol er ensbetydende med en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer, som er afsat til sikring af, at der konkurreres til lige fod. Det indhentede materiale vil endvidere danne en god videns base med henblik på det videre forløb af sæsonen.

Til løbene i Aarhus vil der ud over indhentningen af behandlingsjournaler også være en øget indsats med hensyn til antallet af dopingprøver.

De 44 startmeldte heste er fordelt på 32 forskellige ansvarlige anmeldere, hvoraf de 12 har amatørlicens. Der er 26 heste i de tre åbne prøver og 18 i de to prøver for hopper.

Flest heste i prøverne har Steen Juul med fire (der alle deltager i de åbne prøver) og Bent Svendsen og Jeppe Juel med hver tre.

Det skal bemærkes, at der glædeligvis ingen anmærkninger var til de indsendte behandlingsjournaler, hvilket vidner om en god disciplin på området.