Nye vaccinationsregler

19. december 2018

- gældende fra 1/1-2019

Vaccination mod influenza

Alle heste, der opstaldes eller starter på danske travbaner, skal senest på anmeldelsesdagen være vaccineret mod influenza efter nedenstående regler:

a) Basisvaccination

Alle travheste/ponyer skal være basisvaccineret.

Basisvaccination er 3 vaccinationer (A + B + C) med følgende interval:

- Vaccine A - kan gives hesten/ponyen fra tre måneders alderen.

- Vaccine B - minimum 21 dage og maksimalt 92 dage efter vaccine A.

- Vaccine C - minimum 150 dage og maksimalt 215 dage efter vaccine B.

b) Revaccination

Minimum hver 12. måned (365 dage).

Overskrides fristen for revaccination med mere end én måned (31 dage), skal travhesten/ponyen igen have 2 vacciner efter intervallerne som anført for vaccine A og B under punkt a) inden anmeldelsesdagen.

A & B vaccination skal være tilendebragt senest 10 dage før hesten opstaldes, trænes eller starter på banen.

Dokumentation for udført vaccination skal af den for hesten ansvarlige person/veterinær indsendes til den respektive travbane eller DTC. Vaccinationerne skal være indført i hestens pas. Det påhviler træneren at undersøge, om gyldig dokumentation for vaccination foreligger, inden han modtager en hest i træning/forspænding.

Overtrædelse af disse regler kan medføre øjeblikkelig bortvisning af hesten fra banen samt et gebyr på mindst 1.000 kr. til den ansvarlige.

Ny procedure omkring vaccinationer fra 1. januar 2019 i forbindelse med startmelding

Fra og med 1. januar 2019 så skærpes reglerne omkring indberetninger af vaccinationsdatoer ifm. startmeldinger og for heste som står opstaldet på banerne.

Er en hest ikke indberettet som vaccineret efter gældende regler jf. kalender nr. 1, når hesten startmeldes den pågældende dag inden kl. 11.00, vil den ikke kunne blive optaget på startlisten.

Tidligere har dyrlæger kunnet indtelefonere vaccinationer på startmeldingsdagen for heste, der ikke har haft en gyldig vaccination, men denne mulighed bortfalder fra årsskiftet.

Er hesten ikke registreret med gyldig vaccinationsdato i Sportssystemet, og dette først opdages i forbindelse med startmeldingen, er den eneste gyldige form for dokumentation på, at hesten er rettidigt vaccineret, et billede af hestepasset med indskrevet vaccinationsdato af autoriseret dyrlæge.

Dette billede skal herefter indsendes til kp@danskhv.dk inden kl. 12.00 på startmeldingsdagen, såfremt man bliver informeret fra Sport & Udvikling om, at en hest ikke opretholder gyldig vaccination i forbindelse med startmeldingen.

Registrering af vaccinationer til hverdag

Det er af allerstørste vigtighed, at dyrlægerne/trænerne/hesteejerne får indberettet vaccinationer, så hurtigt som muligt, og ikke mindst får aftalt hvem der gør det, så der ikke opstår misforståelser.

Vaccinationer kan altid løbene indberettes hos sin lokale bane, på kp@danskhv.dk eller 888 112 22, og for disse vaccinationer er det værd at notere sig, at der vil blive foretaget kontrolprøver af DTC, både på hverdage og løbsdage, om vaccinationsdatoerne i hestens pas, også stemmer overens med de datoer, som er indberettet til de forskellige forbund/baner.

Er min hests vaccinationer korrekt registreret?

Som ansvarlig anmelder for en travhest, er det dit ansvar, at hesten er korrekt vaccineret og at datoen er korrekt registreret i sportssystemet.

 

Man kan tjekke senest indberettede vaccinationsdato på hesten på dette link http://195.198.34.45/trav/hest/sog (eller i ”søg sportsinfo”) på trav.dk eller danskhv.dk.