UET's 3- & 5-års Championat

24. september 2018

på Vincennes

3- & 5-års løbene køres over distancen 2100 meter med autostart og en samlet præmiesum på 100.000 euro i begge løb.

Som altid skal deltagerlandene seede deres heste, såfremt der tilmeldes mere end 1 hest fra det pågældende land, og den førsteseedede hest er, som udgangspunkt, sikret startplads i 1. række.

3-års Championatet køres med max 16 heste, mens 5-års Championatet køres med max 18 heste. I begge løb med 9 heste i første række bag startbilen.

Den komplette proposition til begge løb kan læses her.

Såfremt man ønster at deltage i et af championaterne, skal man tilmelde sin hest til Sport & Udvikling på tlf. 888 112 22  senest torsdag 4. oktober kl. 12.00, hvorefter, såfremt der er anmeldt mere end 1 hest, Sport & Udvikling vil seede de tilmeldte heste, og startmelde dem til de to championater i Frankrig.

Kontakt Sport & Udvikling for yderligere information.

Proposition - UET 3-års Championat

Proposition - UET 5-års Championat