Rekordhøj procentsats

26. april 2018

De opdrættere, hvis afkom har tjent penge i udlandet i 2017, kan se frem til en rekordhøj procentsats, når opdrætterpengene for udenlandske starter kommer til udbetaling på opgørelsen for maj måned.

Procentsatsen bliver på 8,92% hvor den for 2016 – sæsonen var 6,19%. Udviklingen de seneste fem sæsoner har været

2013 1,78%

2014 0,60%

2015 4,52%

2016 6,19%

2017 8,92%

Eksporten af danske heste er de senere år blevet markant mindre (både i faktuelle tal og procentuelt), hvilket klart skinner igennem på den indtjening, som danskfødte heste har haft primært i Sverige og Norge. Selvom dansktrænede og -fødte heste, der forsøger sig på de svenske baner, ikke er faldet.

Det totale beløb, der kommer til udbetaling er stort set identisk med de to foregående år, nemlig kr.960.000.

Danskopdrættede heste (uanset alder) tjente totalt 23,3 mio. i 2017. I 2016 var dette tal 26,7 mio.

I aldersgruppen 2-6 årige heste var indtjeningen 12,5 mio. og det tilsvarende tal i 2016 16,1 mio.

245 heste har haft en indtjening, som medfører udbetaling af opdrætterpenge på minimum kr. 500 til sin opdrætter. I 2016 var tallet 251.