Hingstefremstilling

19. februar 2019

- 23. februar 2019

DTC afholder Hingstefremstilling på Stutteri Laser, lørdag d. 23. februar kl. 10.00.
Her vil DTC's Avlskommission ud fra nedenstående bedømme de anmeldte hingste.

På nuværende tidspunkt er følgende hingste anmeldt til Hingstefremstilling

- Apollo Sisa (e. Varenne)

- Attention Bøgedal (e. Carmody Lobell)

- Bvlgari Peak (e. Ready Cash)

- Conlight Ås (e. Conway Hall)

- Dontpaytheferryman (e. Cantab Hall) (færdigkåring)

- Gentle Tilly (e. Super Arnie) (fremstilles ikke fysisk)

- Gift Kronos (e. Viking Kronos) (fremstilles ikke fysisk)

- Luckycharm Hanover (e. Andover Hall)

- Ravenna (e. Legendary Lover K)

- Tycoon Conway Hall (e. Conway Hall)

- Weingartner (e. Donato Hanover)

NB!

- hingsten BVLGARI PEAK er blev vurderet af Avlskommissionen i 2018 på punkterne "Afstamning" & "Væddeløbspræstationer", og mangler således kun den fysiske fremstilling

- hingsten DONTPAYTHEFERRYMAN blev fremstillet fysisk for Avlskommissionen i 2018, men ikke færdigvurderet med hensyn til "Væddeløbspræstationer".

- hingstene GENTLE TILLY og GIFT KRONOS fremstilles ikke fysisk for DTC's Avlskommission, da de begge har været fremstillet for en udenlandsk Avlskommission og virket 5 sæsoner i udenlandsk avl.

 

FREMSTILLING AF HINGST

§ 14

I vurderingen af en hingst indgår:

A. Hingstens egne præstationer

    1. For hingste uden eller med et ikke repræsentativt antal startende afkom:Præstationsindex (0-40 point)

    2. Hingste med et repræsentativt antal startende afkom fordelt på mindst tre årgange i startberettiget alder vurderes udelukkende på baggrund af disses præstationer (0-100 point).

B. Hingstens afstamning

    1. Far (max. 15 point)

    2. Mor/moderlinie (max. 15 point)

C. Holdbarhed

    Veterinær status (0-10 point)

    Subjektiv vurdering af holdbarheden (0-10 point)

D. Eksteriør (0-10 point)

Avlskommissionen placerer på denne baggrund hing-sten i en af fremstillingsklasserne jvf. §15, og offentlig-gør pointtallene for pkt. A-D på fremstillingsbeskrivel-sen.

Hingste med én testikel kan ikke fremstilles. Avls-kommissionen kan give dispensation fra dette, dersom årsag til den manglende testikel er et operativt indgreb.

Fremstillingsklasser

§ 15

En samlet vurdering af egenskaberne, nævnt i § 14, danner baggrund for den beslutning, som avlskom-missionen tager.

En hingst, der har startende afkom, placeres i en af følgende klasser:

Elitehingst

1.klasse

2.klasse

En hingst, der ikke har startende afkom, placeres i en af følgende klasser:

Kategori A

Kategori B

Kategori C

Elitehingst: I denne klasse kan kun placeres hingste, der har haft et repræsentativt antal startberettigede afkom på europæiske baner, ligesom de ældste skal have overstået 5-årssæsonen.

Hingstens afkom skal have præsteret ekstraordinære løbspræstationer.

1.klasse: I denne klasse placeres hingste, som har haft et repræsentativt antal startberettigede afkom på europæiske baner, og disse afkom har vist gode løbspræstationer, men under det niveau, der kræves for placering i Elitehingst.

I særlige tilfælde kan afkoms præstationer på baner uden for Europa lægges til grund for placering i denne klasse.

2.klasse: I denne klasse placeres hingste med et mindre antal startberettigede afkom, eller hingste med et repræsentativt antal startberettigede afkom, som ikke berettiger til placering i 1.klasse. I særlige tilfælde kan afkoms præstationer på baner uden for Europa lægges til grund for placering i denne klasse.

Fremstillede hingste uden startende afkom placeres í henhold til opnåede point jf. § 14 i kategorierne A (75 point og der over), B (65 – 74 point) eller C (under 65 point).