Information

19. november 2018

- fra DTC

Ajourføring af træningslister pr.1.januar 2019

Ajourføring af træningslister skal pr. 1.januar 2019 ske til DTC på info@trav.dk.

Besked om ændring skal ske senest 14 dage efter ændring er sket.

Heste, der kommer fra udlandet, kræver til tider lidt længere behandlingstid afhængigt af information fra det pågældende land.

Skærpet kontrol med vaccinationer

Efter aftale med S&U skærpes kontrollen med vaccinationer. Det betyder, at heste, der ved startmelding ikke har dette forhold i orden, ikke vil kunne skrives til start.

Ejerskifter

Fra 1.januar 2019 vil ejerskifte af hest kunne ske ved, at registreringsattest afleveres i banernes administration. Banerne vil derpå scanne registreringsattesten og maile den til DTC på info@trav.dk og derefter sende den per post til DTC.

Hurtigere udbetaling af opdrætterpenge

I 2019 ændres procedure for udbetaling af opdrætterpenge indtjent på danske baner, så udbetaling sker på samme måde som løbspræmier. Det betyder, at optjente opdrætterpenge i for eksempel januar måned kommer til udbetaling i februar.