Hingstekåring 2018

13. marts 2018

på Stutteri Laser, Nymarksgyden 14, 5792 Årslev

d. 16. marts 2018 kl. 10.00. - Alle interesserede er velkommen !

 

Følgende hingste fremstilles for DTC's Avlskommission:

BECOME MONEY (F)

e. Sam Bourbon (f) – Making Money (f) e. Himo Josselyn (f)
4,16,7L*, 220.380 kr. - 13 st. 4 – 1 – 0.

BORN IN THE U S A (N)

e. Muscle Hill (us) – Christina Rose (us) e. Chocolatier (us)
4,11,9am, 2.059.414 nkr. – 15 st. 9 – 2 – 0.

DONTPAYTHEFERRYMAN

e. Cantab Hall (us) – Nobodybeatsthebeat e. Dream Vacation (us)
2,15,5am*, 475.000 kr. – 6 st. 6 – 0 – 0.

MAGIC TECHNIQUE (US)

e. Andover Hall (us) – Mara Bourbon (f) e. And Arifant (f)
2,15,0ak, 0 skr. – 1 st. 0 – 0 – 0.

QUID PRO QUO (S)

e. Yankee Glide (us) – Hostage (s) e. Express Ride (us)
5,10,2ak, 7.068.290 skr. – 71 st. 17 – 19 – 13.

RUNNING SEA (US)

e. Supergill (us) – Wish For Speed (us) e. Speedy Crown (us)
3,10,1ak*, 7.263.478 skr. – 53 st. 20 – 9 – 8.

TEDDYBEAR SONG (US)

e. Windsong’s Legacy (us) – Southwind Flanders (us) e. Lindy Lane (us)
5,11,3ak*, 266.000 nkr. – 12 st. 8 – 0 – 1.

DANTE U S (US) - "sletter

e. Credit Winner (us) – Michelle’s Angel (us) e. Andover Hall (us)
3,09,9ak*, 2.803.980 skr. – 18 st. 4 – 3 – 3.

OPITERGIUM (I) - "slettet"

e. Pine Chip (us) – Jovelinotte (f) e. Passionnant (f)
6,09,9ak, 3.266.939 skr. – 71 st. 16 – 10 – 9.

BVLGARI PEAK - (fremstilles ikke på dagen)

e. Ready Cash (f) - Inpursuitofvictory (us)
4,13,6am*, 1.001.072 kr. - 25 st. 11 - 2 - 0.

 

De anmeldte hingste skal vurderes ud fra nedenstående regulativ

§ 14

I vurderingen af en hingst indgår:

A. Hingstens egne præstationer

    1. For hingste uden eller med et ikke repræsentativt antal startende afkom:Præstationsindex (0-40 point)

    2. Hingste med et repræsentativt antal startende afkom fordelt på mindst tre årgange i startberettiget alder vurderes udelukkende på baggrund af disses præstationer (0-100 point).

B. Hingstens afstamning

    1. Far (max. 15 point)

    2. Mor/moderlinie (max. 15 point)

C. Holdbarhed

    Veterinær status (0-10 point)

    Subjektiv vurdering af holdbarheden (0-10 point)

D. Eksteriør (0-10 point)

Avlskommissionen placerer på denne baggrund hing-sten i en af fremstillingsklasserne jvf. §15, og offentlig-gør pointtallene for pkt. A-D på fremstillingsbeskrivel-sen.

Hingste med én testikel kan ikke fremstilles. Avls-kommissionen kan give dispensation fra dette, dersom årsag til den manglende testikel er et operativt indgreb.

Fremstillingsklasser

§ 15

En samlet vurdering af egenskaberne, nævnt i § 14, danner baggrund for den beslutning, som avlskom-missionen tager.

En hingst, der har startende afkom, placeres i en af følgende klasser:

Elitehingst

1.klasse

2.klasse

En hingst, der ikke har startende afkom, placeres i en af følgende klasser:

Kategori A

Kategori B

Kategori C

Elitehingst: I denne klasse kan kun placeres hingste, der har haft et repræsentativt antal startberettigede afkom på europæiske baner, ligesom de ældste skal have overstået 5-årssæsonen.

Hingstens afkom skal have præsteret ekstraordinære løbspræstationer.

1.klasse: I denne klasse placeres hingste, som har haft et repræsentativt antal startberettigede afkom på europæiske baner, og disse afkom har vist gode løbspræstationer, men under det niveau, der kræves for placering i Elitehingst.

I særlige tilfælde kan afkoms præstationer på baner uden for Europa lægges til grund for placering i denne klasse.

2.klasse: I denne klasse placeres hingste med et mindre antal startberettigede afkom, eller hingste med et repræsentativt antal startberettigede afkom, som ikke berettiger til placering i 1.klasse. I særlige tilfælde kan afkoms præstationer på baner uden for Europa lægges til grund for placering i denne klasse.

Fremstillede hingste uden startende afkom placeres í henhold til opnåede point jf. § 14 i kategorierne A (75 point og der over), B (65 – 74 point) eller C (under 65 point).