Hoppesuspensorium

29. oktober 2018

Fokus på brug af hoppesuspensorium

Efter en periode, hvor der stikprøvevis har været foretaget kontrol på hopper, som har startet med hoppesuspensorium, vil denne kontrol blive skærpet i den kommende tid.

Hvis der ved undersøgelse konstateres tegn på skader på en hoppe, vil den ansvarlige anmelder blive idømt en sanktion, samtidig med at hoppen ikke vil kunne startmeldes, før skaden er lægt. Denne vurdering vil kræve forevisning af dyrlægeattest – ophævelse af anmeldelsesforbud kan tidligst ske 14 dage efter skaden er konstateret.