Nyt fra DTC

26. juni 2018

Udelukkelse og ændring af licensforhold

Træner Ulrik Christoffersen er blevet idømt en sanktion bestående af tre måneders kørselsforbud samt en ændring af sit licensforhold, som betyder, at hans A-licens er gjort betinget af, at han frem til 31.december 2020 overholder DTC’s reglement generelt, men i særdeleshed i relation til aspekterne omkring hestenes trivsel og velfærd. Ved udløbet af perioden vil DTC tage stilling til træner Ulrik Christoffersens licensstatus.

Baggrunden for den idømte sanktion er en hændelse på Skovbo Travbane den 21.maj, hvor træner Ulrik Christoffersen efter endt træning udenfor sin stald afstraffede hesten Empire ved at tildele den adskillige voldsomme piskeslag, som efterlod striber, og derved udsatte hesten for unødig smerte og derved tilsidesatte hensynet til dyrets velfærd og trivsel.

DTC har ved idømmelse af sanktionen lagt vægt på foreliggende beskrivelse af episoden fra vidne til denne og på træner Ulrik Christoffersens skriftlige høringssvar og samtale med Ulrik Christoffersen samt på foreliggende foto af hesten taget samme dag.

Træner Ulrik Christoffersen kan i henhold til reglementet indenfor 30 dage anke den idømte sanktion til travsportens Løbsdomstol, hvilket træner Ulrik Christoffersen har valgt at gøre.

DTC har indgivet anmeldelse til myndighederne med henblik på, at politiet tager stilling til, hvorvidt der sket en overtrædelse af gældende lovgivning i forbindelse med ovennævnte episode

DTC er opmærksom på, at en overtrædelse af travsportens regelsæt ikke nødvendigvis medfører en overtrædelse af anden lovgivning, herunder Dyreværnsloven.

Men af hensyn til sportens omdømme har DTC fundet det mest korrekt at lade politimyndigheden undersøge, hvorvidt der er sket en overtrædelse af gældende lovgivning.