Næsten 700.000 kr.

3. april 2018

er udbetalt til ejerne af heste i D-årgangen

Ved udgangen af marts måned var der 58 heste i D-årgangen, der enten, som 2- eller 3-års havde opfyldt betingelserne for, at deres ejere kunne få udbetalt kr. 12.000 i henhold til reglerne for Unghestesatsningen.

Totalt er der udbetalt kr. 696.000 til ejerne af de danskfødte D’ere.

Beløbet på kr. 12.000 kommer til udbetaling, når en D’er, efter godkendelse i prøveløb på dansk bane, har gjort sine to første starter på dansk bane.

D – årgangen tæller 397 heste, og af disse har 73 gjort mindst en start i Danmark ved udgangen af marts 2018.

Hele 14,9% af årgangen startede som 2 -års, og det er den højeste procentdel nogensinde. Historisk set har startprocenterne for den yngste årgang ligget på 10 – 12%.

I årgange med høje startprocenter som 2-års har det stort set uden undtagelse vist sig, at startprocenterne for de pågældende årgange som 3 og 4-års har været højere end for årgange, hvor startprocenten var lav som 2-års.