Alle baner får sæde i DTC's bestyrelse

3. juni 2016

Når Dansk Travsports Centralforbund afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 11. juni præsenterer bestyrelsen et oplæg til nye vedtægter, der vil give alle landets travbaner en repræsentant i forbundets bestyrelse.
På generalforsamlingen i fjor og et formandsmøde i august 2015 blev det besluttet, at DTC’s bestyrelse skulle komme med et oplæg til nye vedtægter/struktur, når sportens økonomiske fremtid var kendt.
Denne afklaring har som bekendt ladet vente på sig, men med forslaget fra generalforsamlingen 2015 in mente har bestyrelsen nu udarbejdet et groft oplæg til den fremtidige politiske struktur.
Oplægget vil blive præsenteret på formandsmødet, der er placeret om formiddagen den 11. juni, hvorefter DTC’s medlemmer vil blive inddraget i det videre arbejde henimod en forventet vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling i september/oktober, hvor sportens økonomiske præmisser bør være kendte.

Fra fem til ni medlemmer
Det oplæg, DTC’s bestyrelse vil præsentere, indebærer en udvidelse af DTC’s bestyrelse fra de nuværende fem medlemmer til ni medlemmer idet hver bane i henhold til forslaget vil have én repræsentant i DTC’s bestyrelse mens de øvrige seks medlemsorganisationer (greyhoundorganisationen udgår, red.) samlet vil have én repræsentant. Dette ud fra filosofien, at personkredsene i de nævnte seks medlemsorganisationer også har mulighed for at gøre deres holdninger gældende gennem deres hjemmebane.

»Formålet med forslaget er selvfølgelig, at banerne og foreningerne får mere indflydelse, men samtidig orienteres bedre om, hvad der foregår i sporten. Det er vigtigt, ikke mindst i den situation vi er i, at vi i så høj grad som muligt kan få tingene gjort ensartet på banerne,« siger DTC’s formand, Lindhardt Jensen.
Formanden håber, at en gennemførelse af forslaget vil eliminere politiske magtkampe.
»Gennem mange år har der i DTC-regi hersket magtkampe om at være repræsenteret i DTC’s bestyrelse. Det modvirkes med forslaget ved at alle baner nu faktisk får direkte indflydelse,« siger Lindhardt Jensen.
Ifølge formanden vil der primo næste uge blive udsendt et oplæg til de nye vedtægter, således at banerne lokalt har mulighed for at forholde sig til oplægget inden generalforsamlingen på lørdag.

Genopstiller for en overgangsperiode
For at sikre en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet i DTC, lægges der op til, at banerne og organisationerne skal udpege deres repræsentanter i DTC’s bestyrelse for en toårig periode. Dog vil det ved lodtrækning blive besluttet, hvilke fire personer, som i første omgang kun skal sidde ét år, og hvilke der begynder med en fuld periode. Dette for at sikre, at der ikke sker udskiftning af hele bestyrelsen på én gang.
De nye vedtægter vil ikke kunne nå at blive implementeret ved generalforsamlingen på lørdag, men de skal drøftes og senere vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvis ellers der er enighed herom. Derfor indvilliger Lindhardt Jensen også i at genopstille som formand.
»Jeg genopstiller og vil i givet fald fortsætte frem til den ekstraordinære generalforsamling. Herefter er det planen, at jeg går af i forbindelse med implementeringen af de nye vedtægter. Jeg repræsenterer ikke nogen bane, så det er helt naturligt at jeg går af,« siger Lindhardt Jensen.