Udelukkelse af amatørkusk

10. juni 2016

Amatørkusken Kristian Juul er blevet udelukket i 28 dage (forseelse nr. 615 - "Usømmelig optræden til skade for banens anseelse") for i forbindelse med løbsdagen den 8.juni på Skive Trav, at have optrådt på en måde, der er til skade for banens og sportens anseelse.

DTC har vurderet sagen efter at have set episoden flere gange og vurderer, at der er formildende omstændigheder, som betyder, at strafudmålingen ikke ligger på et væsentligt højere niveau.

I en samtale med DTC beklager Kristian Juul det skete og forsikrer, at det ikke vil ske igen.