Over kr. 800.000 ekstra

30. marts 2016

i opdrætterpenge til de danske opdrættere

Efter et par sæsoner med meget få opdrætterpenge til opdrættere af heste, der har tjent penge i udlandet, er der gode nyheder, når det gælder afregning for sæson 2015.

Opdrætterne af de 2 – 6 årige heste, som har tjent penge i udlandet, vil samlet få udbetalt lidt over kr. 800.000, oven i de i forvejen udbetalte kr. 4,2 millioner i opdrætterpenge, der er indtjent ved starter i Danmark. Beregningen af den endelige procentsats vil ske i løbet af april, så udbetalingen kan ske i maj.

En af årsagerne til det forholdsmæssige store beløb er, at de 2 – 6 årige danskfødte heste, som har startet på danske baner i 2015, totalt set har haft en indtjening, der er næsten 3 mio. kr. lavere end indtjeningen i 2014.
Det skal bemærkes, at antallet af 2 – 6 årige startende heste på danske baner i 2015 var ca. 200 heste mindre end i 2014. Den gennemsnitlige indtjening per hest for danske 3- og 4-åringer på danske baner satte i 2015 ny rekord.

Den totale indtjening på danske baner for danskfødte heste fordelt på aldersgrupper i 2015 ser således ud:

 Alder 

Beløb i 1000 kr. 

 2-åringer  1.363
 3-åringer 6.751
 4-åringer 8.557
 5-6-åringer 10.309
 7-14-årige 7.793

 Totalt

34.773