Nyt fra DTC

25. oktober 2016

Sanktion i forbindelse med uanmeldt besøg

Træner Ken Ecce/Amazing Dynamite

I forbindelse med et uanmeldt besøg den 25. august op til Dansk Travderby hos træner Ken Ecce, hvor fokus var på behandlingshistorikken for Amazing Dynamite, blev der konstateret en overtrædelse af de gældende regler (§ 38.2) omkring overholdelse af karenstider.

Overtrædelsen fandt sted mellem prøven til Jydsk 4-årings Grand Prix og finalen i Jydsk 4-årings Grand Prix på Jydsk Væddeløbsbane.

Derfor idømmes træner Ken Ecce et gebyr på kr.25.000 samt en udelukkelse i en måned fra deltagelse i anerkendte løb.

Gebyrets størrelse hænger sammen med førstepræmien i Jydsk 4-årings Grand Prix (kr.280.000), som Amazing Dynamite startede i.

Det skal understreges, at den ved det uanmeldte besøg den 25.august udtagne dopingprøve var negativ.