Grænseværdier

22. august 2016

For enkelte kropsegne og/eller naturlige forekommende substanser findes grænseværdier.
Grænseværdier er den maksimale koncentration tilladt i en udtaget prøve. Grænseværdierne er fastsat af EHSLC.

 

Substans

Grænseværdi

Arsenik

 • <0,3 μg/ml urin

Boldenon

 • 0,015 μg fri og konjugeret boldenon/ml urin fra hingst

Cortisol (hydrokortison)

 • <1,0 μg/ml urin

Dimethyl sulfoxid (DMSO)

 • <15,0 μg/ml urin
 • <1,0 μg/ml plasma

Kobolt

 • < 0,1 μg total kobolt/ml urin
 • < 0,025 μg total (fri och proteinbunden)/ml plasma

Metoxytyramin

 • 4 μg fri och konjugeret 3-metoxytyramin/ml urin

Nandrolone (nor-testosterone)

 • østrandiol, mængden af fri og konjugeret 5 alfa -østran-3ß, 17 alfa-diol i relation till mængden af fri og konjugeret 5(10)-østren -3ß, 17 alfa - -diol i urin fra hingst <1

Salicylsyre

 • <750 μg/ml urin
 • <6,5 μg/ml plasma

Teobromin

 • <2,0 μg/ml urin
 • < 0,3 μg/ml plasma

Testosteron

 • 0,02 μg fri och konjugeret testosteron/ml i urin hos vallaker,
 • 0,055 μg fri og konjugeret testosteron/ml i urin fra hopper (ikke føl)
 • < 100 pg fri testosteron/ml plasma hos vallaker

Total kuldioxid (TCO2)

 • <36 mmol/l plasma

 

Kobolt er tilsat vitamin-, mineral- og foderblandinger. Det vil normalt ikke medføre en dopingprøve med værdier over de fastsatte grænseværdier.

Gives et ekstra tilskud af kobolt kan det medføre værdier over de tilladte grænseværdier, og dermed en positiv dopingprøve.