Nyt fra DTC

16. november 2016

Amatør får inddraget licens

Efter afviklingen af 10. løb i fredags den 11.november på Skive Travbane blev amatør Dennis Møllenberg af dommeren bedt om at afgive forklaring, vedrørende sin kørsel med hesten Special Player, der sluttede som en meget tæt anden i løbet.
Dommerkomiteen kunne ikke acceptere den afgivne forklaring og var af den opfattelse, at Dennis Møllenberg ikke kørte for bedst mulige placering og dermed overtrådte § 51, hvor det kræves, at en hest skal køres/rides til bedst mulig placering.
En forseelse af den karakter medfører ifølge ”Landsdækkende retningslinjer ved idømmelse af straffe” i Kalender Nr.1 2016 under forseelse nr. 501 en sanktion i kategori E (den højeste kategori), hvilket betyder, at sagen overlades til vurdering i DTC.

DTC har efter yderligere samtale med Dennis Møllenberg og gennemsyn af løbsfilmen vurderet, at der er tale om en overtrædelse af ovennævnte karakter. Dennis Møllenberg har desuden med sin adfærd optrådt på en måde, der er til skade for sportens anseelse.

Dennis Møllenberg får derfor med øjeblikkelig virkning inddraget sin licens og kan tidligst søge om generhvervelse den 15.maj 2017.

Matchfixing i enhver form er underminerende for publikums, spillernes og samfundets tillid til en sport, og i hestevæddeløbssportens tilfælde vil være direkte undergravende for dens eksistens. Derfor er det nødvendigt, at sportens aktive udviser en høj grad af etik ved udøvelsen. DTC vil også i det følgende have stor opmærksomhed på løbenes afvikling, så der ikke kan herske tvivl om, at alle hestevæddeløbssportens interessenter fortsat kan glædes over og have tillid til vor sport.