HUSK ! - Hjælp til selvhjælp

19. maj 2016

Opfordring til alle aktive

Der har i de seneste måneder været adskillige eksempler på, at der har været problemer, når udenlandsk registrerede heste startmeldes – fordi deres trænere ikke har fået foretaget registreringen af deres heste, straks når de kommer i træning. Når hestene startmeldes, kan de ikke optages på startlisten, før registrering er sket, og da dette ikke kan ske i løbet ”ingen tid”, kommer hestene ikke til start. Til ærgrelse for ejer og træner – og for DTC, da der jo ikke er for mange heste i løbene.

Alle aktive opfordres derfor til at give besked til DTC umiddelbart efter at de har modtaget en udenlandsk registreret hest i træning, således at de nødvendige papirer kan blive bestilt i hestens registreringsland.
Kontakt - Susanne Olsen susanne.dtc@trav.dk tlf. 888 11 251 eller Peter Stenå stenaa.dtc@trav.dk tlf. 888 11 253.

Man må påregne, at papirgangen kan tage 1-2 arbejdsdage for norske/svenske/tyske heste og 3-5 arbejdsdage for mellem- og sydeuropæiske heste.
Først når de nødvendige papirer er modtaget fra registreringslandet kan hestene blive registreret på træningslisterne, og først herefter kan de startmeldes.

Som dansk opdrætter, der opdrætte svensk / norsk / tysk m.v., men har moderen opstaldet i DK, skal du også være opmærksom på at Fødevarestyrelsens regler gør at udenlandsk registrerede heste, der opholder sig i Danmark midlertidigt, skal være indført til Danmark på midlertidige export certifikater fra deres hjemland. Dvs. du skal bestille Midlertidigt Export Certifikat i følhoppen registreringsland, dette skal indsendes til DTC, således at vi kan opdatere databasen.