Ny bestyrelse i DTC

9. november 2016

Efter gårsdagens ekstraordinære generalforsamling i DTC består bestyrelsen af følgende personer:

Anders Lou Hendriksen          udpeget af Det Danske Travselskab

Mikkel Stub                          udpeget af Bornholms Travselskab

Leif Skov                             udpeget af Billund Trav

Jørn Borch                           udpeget af Fyens Væddeløbsbane

Frank Kjelde                        udpeget af Skive Trav

Paul Bjerring                        udpeget af Jydsk Væddeløbsbane

Erling Clausen                      udpeget af Nykøbing Falster Travbane

Bo Jørgensen                       udpeget af Aalborg Væddeløbsforening

Kenneth Nielsen                   fra Trænerforeningen af 1909 valgt på ekstraordinære generalforsamling

Jørgen B. Pedersen               fra Forenede Danske Travamatører valgt på ekstraordinære generalforsamling

 

I henhold til de nye vedtægter blev det ved lodtrækning fastlagt, at de fire førstnævnte personer er udpeget for en 2 – årig periode, mens de resterende fire personer, som er udpeget af en bane, er udpeget for ét år (frem til først kommende generalforsamling), men kan genudpeges.

Suppleanter for Kenneth Nielsen og Jørgen B. Pedersen blev Therese Mikkelsen (1.suppleant) og Frantz Praem.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der afholdt et kort møde, hvor datoer for de to første bestyrelsesmøder blev fastlagt. På det første bestyrelsesmøde, som afholdes mandag den 21.november, vil et af punkterne på dagsordenen være konstituering med formand og næstformand.