DTC nyt

28. september 2016

Nye vedtægter i DTC

 

På dagens ekstraordinære generalforsamling på Fyens Væddeløbsbane var der et stort flertal for vedtagelsen af det fremsatte forslag om nye vedtægter i DTC.

De største ændringer i de nye vedtægter er, at alle 8 baner får sæde i DTC’s bestyrelse sammen med to repræsentanter for de seks interesseorganisationer/foreninger (Greyhound har anmodet om udmeldelse af DTC).

Banerne udpeger for en 2 årig periode hver én person, der indtræder i bestyrelsen samt en suppleant.

De to personer, der skal repræsentere interesseorganisationerne i bestyrelsen, vælges på generalforsamlingen, hvor det kun er de seks medlemmer, der har stemmeret.

Et anden væsentlig ændring er, at de nye vedtægter giver bestyrelsen mulighed for enten at konstituere sig med en formand fra bestyrelsens midte eller at rekruttere en ekstern formand. I sidstnævnte tilfælde må personen hverken have sæde i en væddeløbsbanes bestyrelse eller i en de seks interesseorganisationers bestyrelse. Bestyrelsen i DTC vil således enten bestå af 10 eller 11 personer.

Sluttelig bortfalder de to sidste afsnit i §6, der omhandler DTC’s rolle i eventuelle datterselskaber.

I henhold til de nye vedtægter indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 8.november, hvor blandt andet valget af de to repræsentanter fra interesseorganisationerne finder sted, ligesom banerne tre uger før generalforsamlingen skal aflevere deres indstilling til DTC om, hvem de udpeger som repræsentant for deres bane.