Formandsmøde og Generalforsamling

13. juni 2016

Lørdag d. 11. juni blev der afholdt Formandsmøde og Generalforsamling i DTC

Bestyrelsen havde til formandsmødet lørdag formiddag lavet et ideoplæg til nye vedtægter, som vil betyde en udvidelse af bestyrelsen fra de nuværende 5 personer til 9 personer.
Synspunkter og holdninger til de fremtidige vedtægter blev debatteret på formandsmødet, og det blev besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som frem til en ekstraordinær generalforsamling den 27.september skal udarbejde forslag til nye vedtægter.

I arbejdsgruppen, der skal komme med oplæg til nye vedtægter, sidder Poul Bjerring, Michael Juul, Mikkel Stub, Jørgen B. Pedersen, Jørn Borch, Frank Kjelde og Lindhardt Jensen.

Samtidig var der blandt medlemmerne enighed om, at den nuværende bestyrelse skal blive siddende indtil den ekstraordinære generalforsamling. Det betød, at Lindhardt Jensen og Leif Skov på generalforsamlingen blev genvalgt til bestyrelsen, lige som Mikkel Stub og Torben Nygård blev genvalgt som suppleanter.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lindhardt Jensen som formand og Leif Skov som næstformand.